Kliknutím na obrázok sa dozviete trocha viac o danom projekte
Akékoľvek otázky a pripomienky sa pokúsime vyriešiť ak nám o nich poviete emailom.

Dokončené
projekty

Dokončené
mapy

Dokončené
vozidlá

Rozpracované
projekty

Pripravované
projekty

 
DOKONČENÉ PROJEKTY


Sídlisko

Sada panelových domov a niekoľko ďalších doplňujúcich objektov vychádza zo skutočne  existujúcich panelových domov a stavieb v bratislavskej Petržalke. Obsahuje málo, stredne a vysoko detailné stavby v rôznych farebných prevedeniach vrátane nočného módu. Sada je ideálna ako základ pre stavbu typického sídliska z obdobia rokov 1980 - 2000.  
Sada záhradiek s chatkou

Sada záhradiek záhradkárskej osady obsahuje 10 samostatných stredne až vysoko detailných záhradiek s záhradnou chatkou a prípadne i ďalšími objektami typickými pre záhradkárske oblasti okolo tratí. Vzhľadom na mnoho detailov je vhodná na tvorbu záhradkárskych oblasti tesne vedľa železničných tratí.

Obchody, obchodné centrá a suppermarketý

Balík obsahuje supermarket Tesco,  Carrefour a Rema 1000 podľa skutočných  predlôh z bratislavskej Petržalky. Ďalej obsahuje samostatné prístrešky na nákupné vozíky , auto-predajne a tiež štyri detailné čerpacie stanice Slovnaft podľa skutočných predlôh z bratislavskej Petržalky. Väčšina objektov je vrátane nočného módu.
Komplex Daňový úrad - Plus 7 dní

 Komplex dominant z okolia petržalskej stanice.

Veľkopekáreň Delta a ďaľšie

Komplex veľkopekárne Delta poľa skutočnej pekárne v bratislavskej Petržalke a ďalšie závody a firmy vrátane nočného módu.

Hraničný prechod a okolie

Komplex malého cestného hraničného prechodu a niekoľko objektov z jeho okolia vrátane nočného módu.

Železničná stanica Bratislava Rusovce

Komplex železničnej stanice je poľa skutočnej železničnej stanice v Rusovce. Obsahuje staničnú budovu a nakladaciu rampu.vrátane nočného módu.
Železničná stanica Bratislava Petržalka

Komplex železničnej stanice je poľa skutočnej železničnej stanice v bratislavskej Petržalke. Obsahuje staničnú budovu a budovu prevádzky a rampu.autovlaku vrátane nočného  módu nástupištia a niekoľko ďaľších objektov z okolia.
Stavebnica ciest

Táto rozsiahla sada ciest kompatibilných s pôvodnými v hre ako aj s mnoho ďalšími od rôznych autorov je určená na univerzálnu stavbu ciest medzi dedinkami a mestami, ako aj priamo v nich. Obsahuje niektoré pre Slovensko typické prvky a vzhľadom na spôsob stavby a obsah nielenže umožňuje postaviť prakticky akékoľvek cesty, odbočky či križovatky, ale hlavne zaťažuje výrazne nižšie jadro hry ako mnohé iné podobné stavebnice a nevyžaduje inštaláciu kompletného balíka, ale prípadne iba zložiek, ktoré chcete v tej ktorej mapke použiť

Sada mestských a vidieckych ulíc

Táto rozsiahla sada doplňuje stavebnicu ciest o preddefinované cesty s krajnicami a chodníkmi v rôznych prevedeniach.

Špeciálne objekty k stavebnici ciest

Táto sada doplňuje sadu ciest a ulíc o niektoré doplňujúce objekty ako sú napr. kanalizačné vpuste, jarky s lávkami, fixné križovatky a zakončenia chodníkov a podobne. Všetky prvky sú plne kompatibilné so stavebnicou ciest a mestských ulíc.

Stavebnica mostov

Táto sada doplňuje sadu ciest a ulíc o komponenty používané prevažne pri stavbe mostov. Vzhľadom na to že sa jedná o stavebnicu je možné z nej postaviť v podstate akýkoľvek cestný most.

Animované železničné priecestia

Táto sada doplňuje sadu ciest a ulíc o železničné priecestia v roznom uhle krýženia, povrchu a prevedenia.
Sada koľajníc
 

Sada  obsahuje niekoľko typov koľajníc, s betónovými a drevenými pražcami, prechodové časti medzi typmi, koľaje so zvýšeným násypom a špeciálne klopené koľaje do zákrut. Všetko s použitím fototextúr.
Sada nástupíšť a priemyselných stavieb
 

Sada obsahuje niekoľko typov stavieb s podporou priemyslu, tovar, neviditelných nástupíšť 80cm vysokých a o dľžke 50m, 100m, 160m a 200m s podporou pasažierov a pod.
Sada vyhybiek a križovatiek
 

Sada animovaných vyhybiek, križovatiek a doplnkov ako samostatné doplnenie sady koľajníc. 
Sada kamenolom
 

Sada obsahuje objekty a tovar  k stavbe kamenolomu. Objekty s produkciou kameňa, štrku a piesku, ako aj objekty spotrebuvávajúce tieto produkty. 
Špeciálne povrchy ciest k stavebnici ciest

Táto sada doplňuje sadu ciest a ulíc o špeciálny povrch ciest ako popraskaný asfalt, beton, dlažba, hlina a podobne  Všetky prvky sú plne kompatibilné so stavebnicou ciest a mestských ulíc.
Trakčné vedenie

Sada objektov pre trakčné vedenie. Rúzne troleje, pylony, zakončenia a kompletné sústavy.  
Signalizácia

Sada sihnalizačných zariadení s použitém foto textúr.                                                                       DOKONČENÉ, ALEBO UZAVRETÉ MAPY

Vymyslená mapa

Táto voľne stiahnutelná mapa ma 32km, 8 staníc pre pasažierov - z toho 3 mestské, dve depá, základný priemysel, max. rýchlosť na trati 165km/hod a ako doplnok obsahuje krátku jednoduchú električkovú trať v meste. Obsahuje výlučne objekty volne dostupne na internete. Je vhodná skôr pre výkonnejšie počítače. Nemá uzavreté okruhy, ale sú volné a je teda možné ľubovolne pokračovať v jej rozširovaní v štyroch smeroch.
Vymyslená mapa

Táto vymyslená a voľne stiahnutelná mapa ma 38km bežného rozchodu a 16km rozchodu 760. V mape je 11 staníc pre pasažierov bežného rozchodu a 8 staníc rochodu 760 z čoho 3 vo veľkých mestách. V mape je prístav a bežný priemysel (uhlie, gulatina, drevo, tovar, ropa, nafta, kontajnery) vrátane prekládky dreva z uzkolajky na normálny rozchod. Max. rýchlosť na trati 110km/hod a mapa je v duchu rokov 1950.  Obsahue sedemi súprav (2 na úzkokoľajke) a výlučne objekty volne dostupne na internete.  Vzhľadom na rozsah je vhodná skôr pre výkonnejšie počítače s procesorom nad 2.7Gh a 1G RAM. Mapa nieje ukončená a bude sa v nej zrejme pokračovanie
Vymyslená mapa
 

Táto vymyslená rozsiahla mapa má viac ako 70km dvojkolajnej a jednokolajnej trate. Obsahuje 18 staníc s podporou pasažierov a priemyslu. Po trati jazdí 14 vlakov. Vzhľadom na rozsah je vhodnejšia skôr pre výkonnejšie počítače.

Vymyslená mapa

Vymyslená mapa s kolajiskom dlhším ako 120km. Kľučové je prekladacie nádražie. Obsahuje aj dve trate nedokončenej úzkokoľajky . Časč vlakov tiež nemá definovaný cestovný poriadok aby si ho každý mohol definovať a doplniť podľa svojich predstáv.
Vymyslená mapa

Vymyslená mapa s kolajiskom dlhším ako 60km.  Obsahuje priemysel i prepravu pasažierov.                                                           


Updat mapa

Upravená mapa implementovaná v hre ako Highland Valley.  Zmenené prostredie, horská úzkokolajka 1000mm, upravená krajina aj kolaje,  pridaná preprava pasažierov na  8 staniciach z toho jedna velká.                                                                                                                                             
Vymyslená mapa 08

Vymyslená mapa s jednokoľajovou traťou typu "lokálka" dlhou zatial 50km a prevýšením 650m a dvojkoľajovou traťou 5km. Na trati je 7 nádraží s podporou pasažierov a priemysel.

Bratislava - časť Petržalka - reálna trať verzia 1.0

Trať má 18 + 3 km od hraničného prechodu Rajka po vyústenie na diaľničný prístavný most, vrátane rakúskej vetvy po Kitsee a koľaji v oblasti Matador (stará trať do Viedne). Obsahuje stanice Rajka, Rusovce, Petržalka a Kitsee s podporou pasažierov.
Verzia 1.0 je ukončená a pracuje sa na verzii 2.0 ktorá je viac prepracovaná a bude aj dlhšia. Mapa je vhodná pre výkonejšie počítače.DOKONČENÉ VOZIDLÁ

Dvojnápravová bratislavská električka BEUS 18 s podporou prepravy pasažierov .
Vlečné vozidlo k električkám BEUS rozchodu 1000mm podľa predlohy skutoičnej bratislavskej električky  jazdiacej do roku 1978 s prepravou pasažierov.
Dvojnápravová bratislavská električka BEUS 31 s obdobia roku 1950 s fototextúrou, socialistickým  transparentom a podporou prepravy robotníckej triedy a nočným svietením interieru
Dvojnápravová bratislavská električka Tatra Studenka - vozidlo 202 v pôvodnom farebnom prevedení aj s org. reklamou skladu klavírov Rohr na Zelenej ulici 4 z roku 1930 s podporou prepravz pasažierov a nočným svietením interieru
Dvojnápravová bratislavská električka Tatra Studenka - vozidlo 26 na linke 4 v štandartnom farebnom prevedení z roku 1956 s podporou prepravz pasažierov a nočným svietením interieru
Dvojnápravová bratislavská električka Tatra Studenka - vozidlo 24 po preradení na údržbu v úprave s pluhom pre odhrňanie snehu z konca šesdesiatych rokov s  nočným svietením interieru
Dvojnápravová bratislavská električka BEUS 37 s podporou prepravy pasažierov a nočným svietením.
Dvojnápravový vlečný vozeň k električke BEUS 37 s podporou prepravy pasažierov a nočným svietením.


ROZPRACOVANÉ PROJEKTY


Vidiek


Sada domkov, objektov a kompletných ulícv pre stavbu okolia vidieckych  tratí a staníc.

Sada bratislavských historických električiek

Táto prvá sada  bude obsahovať niekoľko najznámejších dvojnápravových historických bratislavských električiek z obdobia rokov 1930 - 1970 vrátane budovy starého depa pri starom moste.                                                

Most SNP.

Najznámejší bratislavský cestný  most - známy ako   most  SNP,  označrmý ako stavba storočia. 
Električková trať

Jedná sa o repliku trate z obdobia sedemdesiatych rokov, ktorá viedla z hlavnej stanice cez dnešnú Štefanikovú ul, Hurbanovo námestie, Kamenné námestie, okolo národného divadla  a Šafárikovho námestia. 
                 Tatranské električky

Sada  bude obsahovať staršie historické modely tatranských dvojnápravových eletričiek a vlečných dvojnápravocých vozňov.  EMU 26001 a  EMU 49.001                                                           
Scenery vagóny

Pripravovaná sada niekoľko nákladných i osobných scenery vozňov a lokomotív na dekoráciu staníc. 


 

Scenery cestné vozidlá


Pripravovaná sada historických a známych cestných vozidiel od aut, cez vozidlá mhd po nákladné automobily z obdobia rokov 1930 - 1970

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTYAupark

Jedno z največších nákupných centier v Bratislave - petržalský aupark a okoliePrístavný most

Dialnično železničný prístavný most cez Dunaj v Bratislave a možno aj ostatne bratislavskeé cestné mosty.
Podporte našu stránku tak, že jej dáte svôj hlas na Aurane (3D OBJEKTY PRE TRAINZ 2004)