Bratislavská električková trať

Po dokončení bude mať táto trať  8 km. Jedná sa o repliku trate z prelomu šesdesiatych a sedemdesiatych rokov, ktorá viedla z hlavnej stanice cez dnešnú Štefanikovú ul, Hurbanovo námestie, Kamenné námestie, okolo národného divadla  a Šafárikovho námestia.  Časom mžno rozšírenú o ďalšie úseky z tohoto obdobia, hľavne úsek cez starý most do petržalky.  Trať nieje celkom presná vzhľadom k tomu, že mnohé objekty z tohoto obdobia už nejestvujú a nieje možné ani získanie ich fotografie aby sa dali postaviť.