Stanica Bratislava - Rusovce
verzia 2.0 pre TRAINZ 2004 a 2006Obrázok Popis Poly Download
Budova železničnej stanice Bratislava Rusovce bez kolajiska a prvého nástupišťa. 2000
+
58
kuid:193885:30001

Malá samostatná nakladacia rampa na stanici Bratislava Rusovce bez podp. priem. 108 kuid:193885:30002

Prekladište medzi koľajnicami. Prekladacie úzke rampy z betonu a z dreva15
+
156
+
136

kuid:193885:820023
kuid:193885:820024

Panelové nástupištia šikmé a kolmé o výške 60cm. Jedna verzia je s 3D trávou v oblasti koľajníc.
15

38
kuid:193885:31030

kuid:193885:31033

Sypané nástupištia s výškou 30cm (zarovno koľaje)
4
kuid:193885:31038

kuid:193885:31040

Samostatné pásy 3D trávy.
10
kuid:193885:31034
kuid:193885:31035

 

Niektoré objekty je možné si stiahnúť v sekcii
Objednať plnú sadu si môžete  emailom