Trakčné vedenie
verzia 1.0 pre TRAINZ 2004 a 2006Obrázok Popis Poly Kuid

trakcia štandartný vlakový rozchod s výškou troleja 6.0mSada rôznych stlpov a suportov typu C,I,O pre trakčné vedenie 6m vrátane samostatných stlpov a napájacieho stĺpu..Sada trolejov typu CC, CI, CO, IO, OI v dĺžke 60m pre trakčné vedenie 6m vrátane drátu zakončeného závažím.


Rôzne priečniky ako splyne ako doplnenie celkovej sady.


Samostatné pylony a latice ako scenery objekty.


Priečniky pre dve koľaje aj s suportom.


Priečníky s a bez suportov pre 2,3,4,a 5 koľají.


Priečníky s a bez suportov pre 2,3,4,a 5 koľají.

Priečníky s a bez suportov pre 2,3,4,a 5 koľají.

Kompletný úsek ako koľaj, priečník, suport a trolej pre 1 a 2 koľaje, alebo koľaj, trolej a suport bez priečnika pre 1 a 2 koľaje v dĺžke 120, 240 a 480 m. Všetko rovné úseky typu CC alebo IO


Kompletný úsek ako koľaj, trolej a pylon pre 1 a 2 koľaje, alebo koľaj a trolej bez pylonu pre 1 a 2 koľaje v dĺžke 120, 240 a 480 m. Všetko rovné úseky typu CC alebo IO

Kompletný úsek ako koľaj, trolej a suport pre 1 a 2 koľaje, alebo koľaj a trolej bez suportu pre 1 a 2 koľaje v dĺžke 120, 240 a 480 m. Všetko rovné úseky typu CC alebo IO

Kompletný úsek ako koľaj, trolej a suport pre 1 a 2 koľaje, alebo koľaj a trolej bez suportu pre 1 a 2 koľaje v dĺžke 120, 240 a 480 m.Všetko rovné úseky typu CC alebo IO


trakcia 1000mm električkový rozchod s výškou troleja  5.7m verzia z rokov 1950 - 1960


Krajné pyliere pre jednu kolaj vrátane ukotvenia troleju, jeden, alebo dva troleje vrátane pylieru pre most.


Krajné pyliere pre dve kolaje vrátane ukotvenia troleju, jeden, alebo dva troleje pre každú koľaj.

Stredové pyliere pre dve kolaje vrátane ukotvenia troleju a jeden trolej pre každú koľaj.

Krátke priečne dráty vrátane ukotvenia troleju pre jednu a dve koľaje


Samostatný pylier typu latice


Rôzne doplnky ako samostatné ukotvenie, spojka, vyhybka, napajanie vrátane stlpu a pod.


Samostatné scenery pyliere.


Sada priečných spojovacích drátov s rôznym typom ukotvenia o stlp, stenu domu a pod.


Sada trolejov v dĺžke 5, 10, 15, 30 a 60m vrátane troleja s závažím.


Šablona na stavbu trolejov 5.7m a 6.0m
Trakčné vedenie bolo vyvynuté špeciálne pre petržalskú mapu a mapu eletričkovej trate v Bratislave. Preto táto sada nieje úplná. Je však možné ju rozšíriť o zložky z iných komp. sád trakčného vedenia a je predpoklad, že v budúcnosti bude doplnená aj o ďalšie zložky. Sadu si môžete rozšíriť aj o vlastné časti. Tútorial na ich stavbu v gmax nájdete tu.Niektoré časti je možné si stiahnúť v sekcii

Kompletnú sadu je možné si objednať emailom za registráciu.