Stavebnica mostov
(verzia 3.0 pre TRAINZ2004 a 2006)


Obrázok Popis
Nábehy - začiatky a konce mostov 90, 45 a 135 stupňov
Samostatné mostné polia 2 a 4 a 6 pruhov
Mostné polovičné polia a polia bez okrajov na tvorbu prípojky alebo križovatky 2 a 4 pruhy, 2 a 4m .
Samostatné piliere 10,12 a 24 m a dva s fototexturou a grafity
Špeciálne cesty k mostom
Doplňujúce objekty k mostom.
Kompletné 6pruhové diaľničné mosty 90, 45 a 135 stupňov (bez stredového piliera)
Kompletné 1, 2,4 a 6pr. cestné a uličné mosty. 2pr v uhlení 90, 45 a 135 stupňov (bez stredového piliera) s použitím kreslených i foto-textúr.
Špeciálne mosty

Táto stavebnica slúži na stavbu cestných mostov v ľubovolnej konfigurácii pre dvoj a štvorprúdové cesty ako aj diaľničné šesťprúdové mosty. Okrem kompletných mostov je sada zložená zo samostatných začiatkov a koncov mostov, ktoré sa pripoja na príslušné cestné pole podopreté samostatnými piliermi. Vďaka tomu, že obsahuje aj polia s jednostrannou krajnicou (chodník, zvodidlá, zábradlie), krátke polia a polia bez krajníc, umožňuje to okrem bežného cestného mostu stavať aj  mostné križovatky a odbočkyOkrem toho obsahuje aj kompletné mosty bez stredových pilierov pre 1 prúdové, 2 prúdové, 4 prúdové a 6 prúdové diaľničné mosty v prevedení 90, 45 a 135 stupňovom uhle kríženia. Niektoré plné mosty pre ich špecialne konštrukčné riešenie na rozdiel od impl. mostov je možné použiť aj do ostrých zákrút bez deformácii cestného pola, alebo krajníc, aké sú bežné práve u impl. mostov v hre.


Dva pôvodné mosty s deformáciami na krajoch na porovnanie
porovnateľného mostu  zo stavebnice v strede obrázku
.


Vpravo most z TRS, vľavo most so stavebnice.

Všetky mosty sú plne kompatibilné so stavebnicou ciest, ulíc a špecialnych ulíc.

Tútorialy na stavbu z tejto sady mostov nájdete na tejto stránke v časti tutorialov.


 
Základnú sadu stavebnice je možné si stiahnúť v sekcii
Objednať plnú sadu si môžete  emailom


Ak máte nápad o aký objekt by sa stavebnica mala rozšíriť či čo na nej zmeniť stačí sa kontaktovať emailom (vľavo)