Stavebnica ciest
doplňujúca sada špecialnych ciest ulíc a objektov
(verzia 3.0 k TRAINZ2004 a 2006)Obrázok Popis
Kanalizačné vpuste k jarkom
Lávky cez jarky z betónu a štrku
Prechody z typu krajnice do iného typu krajnice
2 pruhové cesty lemované stromoradím, alebo ozdobným zátarasom vrátane ciest s extrapruhom.
4 pruhove cesty
4 pruhove cesty s pruhom pre električku
6 pruhové cesty so svahom a odbočkou
Povrchy k železničným priecestiam - guma, panel, drevo, 90, 45 a 135 stupňov.
Fixné križovatky

Špeciálne  cesty k prejazdom a neviditeľné cesty.

Toto doplňujúce rozšírenie o rôzne komponenty uľahčuje a rozširuje stavanie komunikácii so stavebnicou ciest. Rozširuje ju o typické prvky ciest na Slovensku.
 
Táto plná sada je jedine ako bonus pri obiednaní si plnej stavebnice ciest, mostov i doplnkov