Mapa 08
ver. 1.0 beta

Vymyslená mala mapa - zhruba 100km jednokolajovej trate s podporou pasažierov a priemyslu.  V mape premávajú 3 súpravy normálneho rozchodu cez 7 staníc. Trať začína v údolí a končí v horskej oblasti. Súčasťou balíka mapy sú aj všetky objekty JB Soft použité v tejto mape. Pozor - pbsahuje objekty z dielne JBSoft ktoré nie su volne stiahnutelné.
Volný download len pre registrovaných uživateľov objektov JBSoft.  Prosim vpíšte vaše registračné ID do emailu.
Je snaha aby všetky použité objekty boli súčasťou balíka.


Mapa s profilom 28M
Objekty k mape

Požadovan externé objekty 149M

Video

Ďalšie obrázky