Bratislavský cestný most SNP

Najznámejší bratislavský cestný  most - známy ako most SNP
Na dobu postavenia jedinečná oceľová konštrukcia s jedným pilierom.
Most postavili v rokoch 1967 až 1972 podľa projektu A. Tesára, J. Lacka a I. Slameňa. Otvorený bol 26. augusta 1972. Za obeť mu padla značná časť bratislavského podhradia vrátane jedinečnmej sinagógy. Pomohol však doprave hlavne z nového petržalského sídliska.  Most je oceľový a zavesený na jednom pylóne vysokom 84,6 m. Celková dĺžka: 430,8 m, šírka 21 m, hmotnosť 7 537 ton, celková výška od základov po vrchol 95 m, priemer kopule 32 m. Na moste sú dve dvojprúdové vozovky pre autá, pod nimi je z každej strany mosta chodník pre peších a cyklistov.  Vnútro mosta obsahuje inžinierske siete. V ľavom stĺpe je rýchlovýťah a v pravom schodište s 430 schodmi. Pod vrcholom s vyhliadkovou plošinou je vo výške 85 metrov reštaurácia známa ako Bystrica alebo ako UFO.

Most SNP - dnes Nový most ako zavesený most obsadil po svojom otvorení v roku 1972 štvrté miesto na svete. V užšej kategórii zavesených mostov, teda mosty iba s jedným pylónom a iba s jednou závesnou rovinou, má dodnes svetové prvenstvo a pre svoju konštrukciu sa stal mestskou dominantou a bol označený ako stavba storočia.

Most bude ako scenery objekt s podporou cestnej dopravy.