Záhradkárska oblasť
verzia 2.0 pre TRAINZ 2004 a 2006

Obrázok
Popis
Poly
Kuid

Záhradka 1 s chatkou


347
kuid:193885:40001


Záhradka 2 s chatkou


365
kuid:193885:40002

Záhradka 3 s chatkou 362
kuid:193885:40003
Záhradka 4 s chatkou 455
kuid:193885:40004
Záhradka 5 s chatkou 284
kuid:193885:40005
Záhradka 6 s chatkou 471
kuid:193885:40006
Záhradka 7 s chatkou 326
kuid:193885:40007
Záhradka 8 s chatkou 360
kuid:193885:40008
Záhradka 9 s chatkou 356
kuid:193885:40009
Záhradka 10 bez chatky 160
kuid:193885:40010
Záhradka 11 s chatkou a vegetáciou
503
kuid:193885:40031
Záhradka 12 bez chatky a s vegetáciou 202
kuid:193885:40032
Záhradka 13 s chatkou a vegetáciou 475
kuid:193885:40033
Záhradka 14 s chatkou a vegetáciou 418
kuid:193885:40034
Záhradka 15 bez chatky a s vegetáciou 196
kuid:193885:40035
Samostatné animované ohnisko k záhradkám
86
kuid:193885:40036
Samostatné ovocné stromky k záhradkám
4
kuid:193885:40037

kuid:193885:40040
Sada plotov s pletivom k záhradkám vrátane bránok. 2

59
kuid:193885:40012

kuid:193885:40060
Sada plotov s múrom, drevom, betonom a plechom k záhradkám vrátane bránok. 2

6
kuid:193885:40012

kuid:193885:40060


Niektoré objekty je možné si stiahnúť v sekcii .
Objednať plnú sadu si môžete  emailom