Stavebnica ciest
doplňujúca sada preddefinovaných vydieckych ciest a mestských ulíc
(verzia 3.0 pre TRAINZ2004 a 2006)Obrázok Popis
Jednopruhové cesty so srázom, obrubníkom, alebo chodníkom

Dvojpruhové cesty s srázom

Dvojpruhové cesty s vysokým srázom

Dvojpruhové cesty s vysokým múrom (vonkajší a vnútorný)

Dvojpruhové cesty s betonovým járkom jedno a obojstranné.

Dvojpruhové cesty s trávnatým járkom jedno a obojstranné.

Krátke dvojpruhové cesty do zákrut s jarkom, srazom a chodníkom.

Dvojpruhové cesty s chodníkom jedno a obojstranné.

Dvojpruhové cesty s obrubníkom jedno a obojstranné

Dvojpruhové cesty s extra pruhom (parkovisko. buss) vrátane nábehov

Trojprudove cesty s jarkom, srazom a chodníkom

Štvorprudove cesty s jarkom, srazom chodníkom a vysokým srázom

Štvorprudove cesty s extrapruhom

Štvorpruhové cesty s vysokým múrom (vonkajší a vnätorný)

Šesťpruhové cesty s chodníkom, srazom, obrubníkom a vysokým srázom

Šesťpruhové cesty s extra pruhom

Šesťpruhová diaľnica so zvodidlami nízkym a 10m vysokým srazom

Jedno, dvoj, štvor a šesť pruhové cesty s vodorovným značením

Toto doplňujúce rozšírenie o preddefinované cesty s šikmým srazom, jarkami, chodníkmi či obrubníkmi uľahčuje a rozširuje  stavanie komunikácii so stavebnicou ciest a vďaka možnosti kombinácie obojstranných a jednostranných krajníc značne zjednodušuje stavbu ciest..
Umožňuje stavať viacpruhové cesty a diaľnice, ale aj bežné vidiecke či mestské cesty pričom všetky objekty sú jednoduché spline, ktoré nezaťažujú výrazne jadro TRS. Počet polygónov je zhodný ako pri použití samostatnej cesty a samostatnej príslušnej krajnice či zvodidiel.Vodorovné značenie ciest je riešené samostatnou bitmapou pre lepšie zobrazovanie. Vodorovné značenie sa takto ani do diaľky nerozmazáva a oproti bežným cestám je stálo kontrastné. Aj v diaľke je možné pekne odlíšiť od seba vodorovné značenie a jazdné pruhy. Tútorialy na stavbu z tejto sady ciest nájdete na tejto stránke v časti tutorialov.


 
Základnú sadu stavebnice je možné si stiahnúť v sekcii
Objednať plnú sadu si môžete  emailom k základnej stavebnici ciest.


Ak máte nápad o aký objekt by sa stavebnica mala rozšíriť či čo na nej zmeniť stačí sa kontaktovať emailom (vľavo).