Stavebnica ciest
(verzia 3.1 pre TRAINZ2004 a 2006)


Obrázok Popis
2 pruhové cesty bez krajníc

3 pruhové cesty bez krajníc

4 pruhové cesty bez krajníc

6 pruhové cesty bez krajníc

2 pruhové cesty bez krajníc s extra pruhmi

4 pruhové cesty bez krajníc s extra pruhmi

Prechody z typu do typu (2pr. do 3pr., 3pr do 2 pr., 2pr do 4pr., 4pr do 6pr.)

2 pruhové cesty bez krajníc - prechody do extra pruhov

4 pruhové cesty bez krajníc - prechody do extra pruhov

Krátke cesty do ostrých zákrut pre križovatky

Samostatné plochy parkovísk, zastávok a pod

Samostatné plochy dlažba

Samostatné vodorovné značenie

Samostatné šikmé srazy k cestám v rôznych prevedeniach a výškach.

Samostatné jarky k cestám v troch rôznych profiloch a hĺbkach ako betón a tráva.

Samostatné chodníky k cestám

Samostatné parkové chodníky

Samostatné obrubníky k cestám

Samostatné betónové lávky a dvojlávky cez járky

Samostatné zábradlia, zvodidlá a pätníky

2 pruhové cesty bez krajníc s neštandartným povrchom.

Betonový cestný zátaras

Táto sada vzájomne kompatibilných prvkov umožňuje postaviť akúkoľvek cestu s vodorovným značením ako aj akúkoľvek prípojku, odbočku či križovatku vrátane kruhového objazdu. Vzhľadom na stavebnicové riešenie je možné z nej postaviť typickú vidiecku ako aj mestskú komunikáciu podľa vlastných predstáv a vďaka tomu, že všetky jej súčasti sú riešené ako jednoduché "spline" pri postavení napríklad križovatky do tvaru X nezaťažuje tak jadro hry ako napríklad cesty používajúce pre križovatky fixné "scenery" objekty.
Vodorovné značenie ciest je riešené samostatnou bitmapou pre lepšie zobrazovanie. Vodorovné značenie sa takto ani do diaľky nerozmazáva a oproti bežným cestám je stálo kontrastné. Aj v diaľke je možné pekne odlíšiť od seba vodorovné značenie a jazdné pruhy.vľavo je štandartná cesta  - vpravo rovnaká cesta zo stavebnice

Cesty sú výškovo kompatibilné s českou sadou ciest a väčšinou ciest z Auranu. Pre implementované cesty je nutné cesty znížiť o 0.1 na každom krivkovom bode. Samostatné cesty neobsahujú alfa kanál, ktorý je súčasťou samostatných krajníc.


 Doplňujúce krajnice ako srazy, jarky a chodníky k cestám sú stredné detailné, výškovo plne kompatibilné k cestám ako aj vzájomne proti sebe.  Štandartná dĺžka ciest je 4m a šírkou 4.25m na jeden pruh. Krátke cesty do ostrých zákrut a pre stavbu oblúkov križovatiek  sú dlhé 1m.

Rozšírenie o nové povrchy nájdete tu

Počet polygonov na dĺžku 4m u cesty sa podľa použitia druhu cesty a doplnkov pohybuje od 4 po maximálne 28 polygónov. Stavebnica je plne kompatibilná so stavebnicou mostov..  Tútorialy na stavbu z tejto sady ciest nájdete na tejto stránke v časti tutorialov.


 
Základnú sadu stavebnice je možné si stiahnúť v sekcii
Objednať plnú sadu si môžete  emailom na CD


Ak máte nápad o aký objekt by sa stavebnica mala rozšíriť či čo na nej zmeniť stačí sa kontaktovať emailom (vľavo).