Sada priemyselných stavieb - kamenolom
verzia 1.0 pre TRAINZ 2004 a 2006Obrázok Popis Poly Kuid

Kamenolom. Základná verzia. Produkuje piesok, štrk a kameň.
40
kuid:193885:820061

Kamenolom. Plná animovaná verzia, Produkuje piesok, štrk a kameň. Okrem stavieb a koľají má animoaný stav zásob, meniteľný názov a nočný mód.. 3459
kuid:193885:820060

Kamenolom. Redukovaná verzia, Produkuje piesok, štrk a kameň. Okrem stavieb a koľají má animoaný stav zásob, meniteľný názov a nočný mód.. 1179
kuid:193885:820081

Vykládka štrku základna. 268 kuid:193885:820058

Vykládka štrku plná.
1818
kuid:193885:820100

Samostatná vykládka štrku, alebo piesku, alebo kameňa redukovaná 886 kuid:193885:820083

Vykládka štrku, piesku a kameňa z kamenolomu. Základná verzia. 40
kuid:193885:820073

Vykládka štrku, piesku a kameňa z kamenolomu. Plná animovaná verzia, Pohlcuje piesok, štrk a kameň. Má animoaný stav zásob a nočný mód.. 2445
kuid:193885:820079

Vykládka štrku, piesku a kameňa z kamenolomu. Redukovaná verzia, Pohlcuje piesok, štrk a kameň. Má animoaný stav zásob a nočný mód.. 1387
kuid:193885:820082

Prekladisko štrku, piesku a kameňa. Plná animovaná verzia, Pohlcuje a produkuje piesok, štrk a kameň. Má animoaný stav zásob, žeriav a nočný mód. 1218
+
696
kuid:193885:820084

Animovaný žeriav na prekladisko
670
kuid:193885:820085

Splyne otvorené prepravníky ku kamenolomu so svetlom.
136
440
kuid:193885:820062
kuid:193885:820066

Splyne uzavreté prepravníky ku kamenolomu 98
152
434
kuid:193885:820063
kuid:193885:820064
kuid:193885:820065

Sada veží k prepravným pásom s a bez animácie vykladky a s a bez zásobníkov
82
201
416
628
kuid:193885:820067

kuid:193885:820072

Sada kopcov štrku, piesku a kameňa ku kamenolomom.
105
kuid:193885:820076
kuid:193885:820077
kuid:193885:820078

Lanovka ku kamenolomu
938
290
396
kuid:193885:820074

Obslužná budova
58
kuid:193885:820085

Samostatný výsypník materiálu
110
kuid:193885:820084

Ostatok materialu na koľajach
20
kuid:193885:820093
kuid:193885:820094
kuid:193885:820095

Manipulačná rampa
30
kuid:193885:820091

Múr
8
kuid:193885:820092

Sklad pohonných hmôt
966
kuid:193885:820090

Sklad
30
kuid:193885:820089

Riadiaca miestnosť
129
kuid:193885:820088

Plnička
400
kuid:193885:820087

Prevádzková budova
289
kuid:193885:820086

Tovar štrk, piesok a kameň.
-
kuid:193885:830010
kuid:193885:830012
kuid:193885:830013

 Tútorial na stavbu priemyselnej stavby s podporou priemyslu a tovaru nájdete tu alebo tu


  Niektoré objekty je možné si stiahnúť v sekcii 
a plnú sadu je možné si objednať v sekcii CD