Viac pruhová cesta a cesta s električkou v strede


Bežná cesta je samozrejme obojsmerná a ak použijete štvorprúdovú cestu vám vaše autá budú jazdiť nerealisticky  iba v stredných pruhoch. Ak tam máte naviac koľaje električky, budú sa vám autá motať pod jej kolesá. Má to ale riešenie. Buď presunúť koľaje na kraj k chodníkom, alebo použiť špeciálne cesty ktoré často v jednej či druhej verzii TRS nefungujú, alebo použiť cesty používajúce script, ktorý zas zaťažuje váš procesor.
Dá sa to ale vyriešiť veľmi jednoducho a naviac tak aby to fungovalo bez scriptu a v oboch verziách TRS zhodne. Aj tu je trikom  z obojsmernej cesty spraviť jednosmernú a s pomocou neviditeľnej cesty použiť paralerne viac ciest.  Všetky cesty totiž majú  niekoľko spoločných vlastností.

1. Auta sa generujú na ich začiatku,
2. Zanikajú na ich konci.
3. Na križovatke či odbočke uprednostňujú odbočenie do ľava.

A práve toto odbočenie do ľava a zaniknutie na konci je pointa tohoto triku podobne ako u jednosmernej cesty. Najprv vám ukážem ako postaviť viacpruhovú cestu.


Natiahnite si teda štvor, alebo viacpruhovú cestu
Teraz v mieste deliaceho pásu ľavej a pravej strany natiahnite neviditeľnú cestu a na protiľahlých stranách ich upravte pridaním odbočky smerujúcej do ľava na jednosmerné. Podrobne popísane to je v tútoriale o jednosmernej ceste.

Tým je vaša viacprúdová cesta hotová. Vozidlá budú jazdiť vedľa seba vo všetkých pruhoch tak ako v realite. Ak šikovne pospájate cesty a prípojky môžete mať na vašej ceste vcelku hustú dopravu.Cesta s električkou v strede.

Natiahnite si  aj tu  štvor, alebo viacpruhovú cestu
Ak sa jedná o bežnú cestu s premávkou, zrušte ju na príslušnom úseku kde máte električkovú premávku tak, že na jej koncoch pridajte na obidvoch stranách krátku odbočku z neviditeľnej cesty smerujúcu do ľava.
Teraz podobne ako u viacpruhovej cesty pridajte neviditeľné cesty a zmeňte ich na jednosmerné cesty pridaním odbočiek smerujúcich do ľava na príslušných proti - koncoch.
Do vašej cesty teraz pridajte koľajnice električky.

Tým je cesta hotová. Autá budú jazdiť jedine po neviditeľnej ceste mimo koľají električiek. Krátke mihnutie sa generovaného vozidla na počiatočnom krivkovom bode štvorprúdovej cesty ľahko zamaskujete tak že body prisuniete čo najtesnejšie k sebe, alebo ich zamaskujete príslušným spojením z inou cestou a pod. Ale aj keď to nespravíte, si na zlomok sekundy mihnúce sa vznikajúce vozidlo všimnete iba ak na neho budete priamo striehnuť.Tento postup doporučujem použiť aj ak používate moje špeciálne cesty s pruhom pre električku. Štandartne úmyselne nepodporujú dopravu a treba na nich použiť neviditeľné cesty upravené ako jednosmerné buď ako jeden pruh, alebo ako na obrázku ako viac paralernych pruhov. Naviac sú to funkcie ktoré sú pripravované v novej verzii TRS pričom vy to môžete použiť už teraz v TRS2006 a aj v TRS2004 bez akéhokoľvek zbytočne zaťažujúceho scriptu.