Jednosmerná cesta


Bežná cesta je samozrejme obojsmerná s obojsmernou premávkou. Je ale jednoduchý trik ako z obojsmernej cesty spraviť jednosmernú s  jednosmernou premávkou. Tento trik vo svojej podstate využíval aj AJS pack ciest.  Všetky cesty totiž majú  niekoľko spoločných vlastností.

1. Auta sa generujú na ich začiatku,
2. Zanikajú na ich konci.
3. Na križovatke či odbočke uprednostňujú odbočenie do ľava.

A práve toto odbočenie do ľava a zaniknutie na konci je pointa tohoto triku.


Natiahnite si teda cestu ktorú chcete mať ako jednosmernú
Tesne za jej posledným bodom vytvorte ďalší bod a z neho natiahnite krátku neviditeľnú cestu niekam do prázdna a do ľava.
Autá, ktoré teraz vznikajú na začiatku cesty kde je odbočka, na nej odbočia do ľava a na konci cesty zaniknú. Pričom z opačnej strany pokračujú normálne ďalej. Nato aby existencia aut nežiaduceho smeru bola čo najkratšia a najnenápadnejšia je dobré túto krátku cestu spraviť čo najkratšiu, zamaskovať ju buď do terénu, alebo pod normálnu cestu a body umiestniť k sebe čo najtesnejšie aby auto zotrvalo na ceste čo najkratšie.

Nesmiete samozrejme zabudnúť ak tvoríte komplex ciest a teda aj ďalšie prípojky, odbočky a križovatky, alebo jednosmerku pripájate na obojsmernú cestu, aj tu zabezpečiť aby do jednosmerky neprenikali autá z opačného smeru v protismere. Kľúčom je priorita odbáčania vygenerovaných aut do ľava. Podľa nej musíte vzájomne spájať všetky cesty, alebo vytvárať ďalšie odbočky na potlačenie aut z protismeru.

Dobre to využijete pri tvorbe mimoúrovňových križovatiek s jednosmernými privádzačmi, pri tvorbe viac pruhových diaľnic, ciest s električkou v strede, ak dáte pod seba polovicou prekrývajúc sa dve cesty (normálnu a neviditeľnú), alebo tvorbe bulvárov kde v strede medzi dvojprudovkami premáva električka pričom odbočka musí byť samozrejme na protiľahlých stranách.