Koľajnica bez koľajnice.

V rámci šetrenia polygónov ale hlavne odľahčenia hry a pri stavbe väčšieho nádražia je občas dobré, rovnako ako miesto skutočných vagónov a lokomotív použiť dekoratívne nefunkčné statické scenery objekty aj miesto koľajníc použiť koľajnice ktoré vlastne nie sú koľajnicami. Má to význam hlavne vtedy ak chcete uľahčiť AI hry pri zložitejšom a väčšom nádraží s mnoho koľajnicami. Stáva sa totiž, že jednoduchý príkaz "prepriahnutie", alebo "chod do" si AI strojvodca vysvetli po svojom a začne vám nekonečne blúdiť po stanici či celej mape, alebo čakať na uvolnenie koľaje. Pokiaľ to nechcete riešiť zjednodušením stanice, alebo posielaním strojvodcu cez hromadu značiek a doplňujúcich príkazov je tu riešenie koľajnice bez koľajnice. Ak máte naviac veľkú prevádzku na stanici a nechcete aby po určitých koľajniciach chodil vlak pretože sú iba dekoratívne je toto riešenie priam ideálne pretože všetky značky ktoré sa dajú použiť sú nie úplne spoľahlivé.
Pointa spočíva v tom že časť stanice - koľajníc sú normálne koľajnice, nástupištia a podobne po ktorých bežne premáva vlak a časť síce vyzerá ako koľajnice, ale v skutočnosti to sú nefunkčné jednoduché spline dolícované k normálnej koľajnici.
Ich vytvorenie je celkom jednoduché. Vymodelujete si vlastné koľajnice dizajnom a prierezom zhodné s vami používanou koľajnicou (pozri 
tútorial o tvorbe koľajníc).  Vytvoríte si štandartný config.txt k normálnej chunky koľaji a zmeníte v ňom  tag istrack 1 na istrack  0. To je všetko. Vaša koľajnica bude rovnaká ako skutočná ibaže miesto medzi koľajnicami sa vám v ponuke editora bude zobrazovať medzi bežnými spline.  Vy potom musíte položiť normálnu koľajnicu a k nej prilícovať vašu.

 


Môžete z nej tvoriť rovnako ako u bežnej koľaje výhybky križovatky, jednoducho pracujete s ňou ako s akoukoľvek inou štandartnou spline. Ak k nej však chcete priradiť objekt ktorý sa dá priradiť jedine k normálnej koľajnici, musíte si takýto vyrobiť aj pre takúto koľaj, teda ako scenery objekt, alebo použiť malý kúsok neviditeľnej koľaje a k nej potom na dané miesto priradiť napríklad pylón trakcie, páku výhybky, šturc, položiť samostatný scenery vozeň a podobne.
Keď cez takýto úsek potom pošlete vášho strojvodcu na značku ležiacu za scenery úsekom, vyhlási vám "K cíli nevedou koleje". Táto koľaj teda pre strojvodcu nejestvuje a zabezpečíte tak, že sa vám bude pohybovať jedine po niekoľkých koľajniciach po ktorých chcete napriek tomu že vaša stanica bude spletou a labyrintom koľajníc a výhybiek.Ak máte nejaké otázky kontaktujte ma emailom.