Nepresnosti scenery track objektov na súbežných koľajniciach.

Určite ste sa už stretli s problémom, že elektrifikujete stanicu a nejako sa vám nedarí k sebe zarovnať supporty trakčného vedenia do jednej roviny na všetkých koľajniciach. Je to problém scenery track objektov ktoré sa nedajú plynulo posúvať po koľajnici, ale iba skokovo po asi 0,5 či 1m vzdialenosti. A tak sa vám môže stať že ako spomenuté supporty tak aj drevené prechody cez koľajnice nie a nie byť presne v jednej rovine.
Aj to má podobne ako dorovnanie výhybiek jednoduché riešenie ktoré spočíva v krivkových bodoch a v rovnakej vzdialenosti všetkých bodov na všetkých súbežných koľajniciach.


Riešenie teda spočíva vo vložení krivkových bodov tak aby medzi nimi bola rovnaká vzdialenosť na všetkých súbežných koľajniciach. Teda napríklad pridaním bodov na určité miesta vedľa seba na všetky koľaje aj tam kde to normálne nieje nutné.

Nutné je ich ale položiť až následne po položení okrajových bodov. Teda najskôr vytvorte koľajište iba s krajnými bodmi
Medzi ne potom vložte na všetky súbežné koľaje krivkové body v rovnakej vzdialenosti ohraničujúce miesto kde chcete mať zarovnané objekty.
Takto potom dosiahnete, že všetky objekty ktoré položíte na súbežné koľaje budú vedľa seba zarovnané.