Nepresnosti výhybiek


Iste poznáte problém ak výhybka ma vzájomne posunuté pražce. Má to jednoduché riešenie. Problém vzniká totiž posunom krivkových bodov resp. nerovnakou dĺžkou ramien výhybky.

Stačí posunúť koncové krivkové body tak aby ramená mali rovnakú dĺžku a problém je vyriešený.