Modelovanie terénu


Spôsobov ako modelovať terén je samozrejme viac. Spomenul by som štyri jednoduché spôsoby ktoré sú asi najpoužívanejšie či už samostatne, alebo častejšie vo vzájomnej kombinácii. 

1.
Prvým spôsobom je bežné modelovanie pomocou zvyšovania, alebo znižovania terénu.

Zvýšenie
terénu

Zníženie
terénu


Rozsah určuje veľkosť kruhu a citlivosťou sa definuje razancia akou sa bude terén modelovať, teda aj strmosť. Trať sa potom vkladá do hotového vymodelovaného terénu.

2.
Druhým je spôsob s použitím preddefinovaných reliéfov, ktoré sú vlastne bitmapy 256x256 pixelov v odtieňoch šedej, pričom svetlejší odtieň znamená väčšiu a tmavší menšiu (alebo zápornú) výšku povrchu. V TRAINZ2004 aj 2006 je preddefinovaných niekoľko takýchto bitmap.Nieje však problém si vytvoriť vlastné jednoduché i zložitejšie reliéfy.Tieto bitmapy musia byť umiestnené v adresáre ....\TRS200X\ World\ Custom\ displacements\????????.bmp. Postup modelovania je jednoduchý a spočíva v niekoľkých krokoch.

Najskôr si označte plochu ktorú chcete modelovať, vyberte si masku profilu, nastavte si rozsah a orientáciu.
Kliknutím na značku umiestnenia sa terén zmení podľa zvolenej masky a nastavenia.
Teraz si otvorte kartu editácie a označte si plochu pre kopírovanie.
Označte si pole vedľa tak aby budúca kópia prirodzene nadväzovala 

Kliknutím na ikonu prenosu sa predloha prenesie a napojí na predlohu. Takto je možné skladaním aj rôznych predlôh, nastavovaním smeru a výšky a hlavne správnym pripájaním vytvoriť zaujímavú krajinu.

Aj tu sa trať potom obvykle vkladá do hotového vymodelovaného terénu.
A ako si vytvoriť samotnú bitmapu ?  Nieje nič jednoduchšie.Vezmite si nejaký obrázok najlepšie mapu. Môžete ale použiť aj napríklad drevo či čokoľvek iné. Vezmite z obrázku výrez, alebo ako celok zmenšite na 256x256 pixelov a premente na odtiene šedej.


A krajinka je hotová.

A ešte ako bonus jedná z trocha iného súdku. A tu je výsledok v TRS3.
retí spôsob je opačný keď sa terén prispôsobuje položenej trati.Najskôr si položte trať v rovine Potom si nastavíte krivkové body na výšku stúpania, alebo klesania trate do požadovanej výšky.
Štandartným zvyšovaním terénu upravíte terén k položeným koľajniciam.
Tak isto potom z vnútornej strany môžete terén znižovať a vytvoriť tak napríklad údolie pod traťou, resp trať na svahu.
Postupným znižovaním kopcov a prehlbovaním údolia sa aj na trati, ktorá je v rovine dá opticky simulovať stúpanie, alebo klesanie trate.
Nakoniec prirovnáte terén pod traťou medzi krivkovými bodmi.
4.
Štvrtý spôsob je modelovanie napríklad svahov (ale aj celých horských masívov) pomocou spline objektov ako sú napríklad cesty, ploty, koľaje a pod.


Najskôr si natiahneme niekoľko napríklad ciest priečne k budúcemu svahu Potom nastavíme krivkové body do výšok ktoré zodpovedajú budúcemu svahu.

Pomocou zarovnania podkladu ciest vytvoríme svah.