Les


Mapa bez lesa je monotónnou pustinou. Hustý les je však zároveň veľa objektov a čím viac objektov tým väčšia záťaž na váš procesor. A tiež veľa objektov na veľkej ploche pričom klásť jeden po druhom je dosť pracné a mnohého to po nie dlhej chvíle prestane baviť. Všetko ale ide pomerne jednoducho a s rovnakým efektom. Hustota a hlavne ľudské oči sa dajú pomerne jednoducho oklamať  aj s málom a TRAINZ v editore naviac umožňuje kopírovať a prenášať a inak upravovať nielen jeden, ale hneď celú skupinu objektov.

V prvom rade si vo vlastnostiach nastavenia editora nastavte náhodnú rotáciu nových objektov čo zabezpečí, že každý objekt, ktorý položíte bude inak otočený a teda skupina bude prirodzene chaotická.
Potom na jedno miesto rozložte skupinu stromov. Použite rôzne, ale dizajnom a typom podobné. Snažte sa ich umiestniť pomerne rovnomerne vzdialené od seba.
Teraz si otvorte skupinu editacie objektov (tam kde je pravítko, kamera a podobne), kliknite na vybrať skupinu a označte si vašu skupinu stromov. Potom si vyberte položiť skupinu a vybratú skupinu položte vedľa.

Takto pokračujte až máte položený celý les. Nakoniec pristúpte k textúrovaniu podkladu. Ak budete kombinovať na okrajoch svetlejšie a v strede tmavšie textúry dostanete dostačujúci vizuálny efekt hustého lesa aj keď použijete  málo stromov. 
Pre textúrovanie použite "rotovanie" - držaním  klávesu "[".