Cestná zákruta


Ak používate či už tu stiahnuteľné cesty, alebo iné, pre pekný oblúk, alebo prípojku platia isté postupy aby sa vám cesta všelijako nekrútila.

Natiahnite si teda rovný úsek cesty a tesne pred posledný krivkový bod pridajte ešte jeden. To vám zabezpečí že cesta aj po pripojení úseku do oblúka ostane rovná. Teraz pripojte úsek do oblúka, pokiaľ možno tak aby vzdialenosť medzi krivkovými bodmi bola rovnaká. Oblúk ukončite krátkym rovným úsekom dvoch krivkových bodov,  teda zhodne so začiatkom aby rovný úsek bol skutočne rovný. Ak teraz pripojite na opačný koniec rovný úsek, alebo oblúk pripojíte k už existujúcemu rovnému úseku cesty, tento ostane rovný rovnako ako úsek od ktorého ste začínali.
Podobný princíp platí aj pre odbočky, križovatky a pod. Vždy najprv vytvorte rovné úseky a vložte po jednom krivkovom bode za miesto pripojenia. Od vnútorných bodov potom budete viesť  oblúkové úseky kde do stredu každého by ste pre plynulejší oblúk mali vložiť ešte jeden bod.

Druhý krivkový bod je vždy vyrovnávajúci a je jedno či cestu vyrovnáva do strán, alebo do výšky. Pričom do výšky majú dvojice bodov rovnakú výšku. Občas je ale krajšie a plynulejšie ak tieto body tvoria oblúk. To značí, že vonkajší má cieľovú výšku napr.10m a vnútorný výšku 9.7m. A na opačnej strane naopak vnútorný 0.3m a vonkajší východziu výšku 0.0m.