Stavebnica mostov
Stavba jednoduchej t križovatky
1. Najskôr v rovine postavtekrajné časti mosta. 2.  Pripojte k poliam príslušné pólpole s krajnicou iba na jednej strane a v spojoch pridajte na každej strane po jednom ďalšom krivkovom bode ako na obrázku.
3.  Natiahnite prípojnú časť mosta a pridajte na koniec jeden krivkový bod. 4. Od krajného krivkového bodu pomocou krátkého pólpola (2m) a viacej krivkových bodov vytvorte prepojenie ako na obrázku.
5. To isté aj z opačnej strany
6.  Pridajte piliere, nábehové časti mostov a cesty so srázom a nakoniec nastavte krivkové body.

7. Ak ste postupovali správne máte hotovú križovatku na moste.