Stavebnica ciest
Stavba železničného priecestia


Tento tútorial vám, ukáže ako sa jednoducho dá postaviť železničné priecestie za použitia stavebnice ciest a jej rozšírení


1. Natiahnite cestu a koľajnice tak ako majú viesť a nechajte miesto na prechod 2.  Položte prechod do stredu a vyrovnajte ku koľajniciam a ceste.
3. Pripojte najskôr koľajnice 4. Teraz si vyhľadajte v ponuke zo stavebnice neviditeľnú cestu a pripojte ju medzi cestu a prejazd. Tým sa zmení povrch na betónové panely.
5. Pripojte z opačnej strany špeciálnu vyrovnávaciu cestu k prejazdom. K prejazdu ju pripojte rovnou časťou 6. Odstráňte neviditeľnú cestu a nahraďte ju tiež špeciálnou vyrovnávajúcou cestou k prejazdom. Dôležité je aby najbližšie krivkové body vedľa priecestia neboli bližšie ako 4m (dĺžka špecialnej cesty) od okraju priecestia.. Ak by boli príliš blízko prejazd by nefungoval (akýkoľvek) a nezastavovali by sa autá.
7. Pripojte k ceste po okrajoch príslušné krajnice po oboch stranách a po celej dĺžke priečne cez koľaje. Ich výška musí byť zhodná s výškou cesty. 8. Vložte na krajnice krivkové body tak aby v mieste kde končí betónový panel a začína cesta bol vždy jeden a v strede koľají tiež jeden. Dohromady s krajnými 5 krivkových bodov.
9. Krajne body budú mať rovnakú výšku ako cesta a bod v strede koľajníc bude mať hodnotu výšky - 0.7. Tým sa zabezpečí plynulý prechod krajnice popod koľajnice.
10. Prejazd je hotový a stačí ho doplniť o značky, signalizáciu či vegetáciu. Rovnako postupujeme aj pri mestskom priecestí.

V prípade použitia prechodu s chodníkom sa pripája na
priecestie po neviditeľnej ceste už priamo príslušná ulica s
chodníkom bez vyrovnávajúcej medzicesty.