Stavebnica ciest
Stavba Y križovatky
1. Uložte a pospájajte základné cesty približne tak ako majú byť na budúcej križovatke. Nezabudnite pod nimi znížiť povrch  ak používate preddefinované cesty, alebo hlboké 0.5m jarky.  2.  Aby ostala zachovaná rovnosť ciest vložte dva krivkové body pred a jeden za ďalší krivkový bod z ktorého sa bude neskôr pripájať cesta odbočky. Teda BOD – BOD - BOD PRIPOJU - BOD. To samé z opačnej strany a aj z cesty samotnej odbočky. Teraz od bodu prípoju na rovnej časti natiahnite cestu s jarkom iba na jednej strane a to samé od odbočky k rovnej zo strany miernejšieho oblúka. V strede oblúka môžete vložiť jeden krivkový bod pre lepšie zarovnanie do plynulejšieho oblúka.
3.  Nastavte výšku bodov a zarovnajte cestu do požadovaného tvaru. Následne pripojte pomocou viacerých krivkových bodov a za použitia krátkej verzie cesty s jarkom krátku oblúkovú časť. 4. Zarovnajte oblúky a tým je prípojka hotová. Môžete teraz doplniť vodorovné značenie, lávky, chodníky a pod. Ak použijete niektoré preddefinované zložky dá sa postaviť v celku vzhľadná odbočka.