Stavebnica ciest
Stavba X križovatky
1. Uložte základné cesty približne tak ako majú byť na budúcej križovatke. Nezabudnite pod nimi znížiť povrch  ak používate preddefinované cesty, alebo hlboké 0.5m jarky. 2.  Teraz spojte všetky cesty do kríža cestou bez krajníc a bez vodorovného značenia.
3. Aby ostala zachovaná rovnosť ciest vložte dva krivkové body pred a jeden za krivkové body rozhrania ciest ako na obrázku. 4.  Teraz odstráňte prvé úseky a nahraďte ich prechodom pre chodcov.
5. Ako ďalšie odstráňte vedľajšie úseky a nahraďte ich cestou s priečnym pruhom pred križovatkou. 6. Vyhľadajte v ponuke krátke cesty a prepojte postupne všetky vedľajšie cesty z krajných bodov do krajných bodov pričom v strede každého oblúka musí byť aspoň jeden ďalší krivkový bod na doladenie oblúka.
7. Upravte oblúčiky a podobne položte vedľa príslušné krátke jarky pričom krajné body musia byť nad lávkou k prechodu pre chodcov. 8. Položte vodorovné značenia

Križovatka je týmto dokončená a stačí doplniť okolie.