Stavebnica ciest
Stavba T križovatky
1. Uložte a pospájajte základné cesty približne tak ako majú byť na budúcej križovatke. Nezabudnite pod nimi znížiť povrch  ak používate preddefinované cesty, alebo hlboké 0.5m jarky. 
V strednej časti kde bude samotná križovatka použite cestu s jedným jarkom na opačnej strane ako bude pripojená odbočka z križovatky.
2.  Aby ostala zachovaná rovnosť ciest vložte dva krivkové body pred a jeden za ďalší krivkový bod z ktorého sa bude neskôr pripájať cesta odbočky. Teda BOD – BOD - BOD PRIPOJU - BOD. To samé z opačnej strany a aj z cesty samotnej odbočky. Teraz od bodu prípoju natiahnite krátku 1m dlhú cestu ktorá bude tvoriť samotný oblúk tak, že medzi krajnými bodmi bude najmenej jeden (najlepšie dva) ďalší krivkový bod, ktorým nastavíte plynulý oblúčik.
3.  To samé aj z druhej strany a pri kolmom pohľade všetko pekne zarovnajte tak aby boli oblúky zhodné z oboch strán 4. Teraz za použitia krátkych samostatných jarkov natiahnite a prirovnajte jarky k oblúkom pričom počet a položenie krivkových bodov musí byť zhodne s krátkou cestou v oblúku. Tie potom zarovnáte k okrajom a do zhodnej výšky
5. Ako posledné doplňte samostatné lávky na  prechod, samostatné vodorovné značenie a chodníky, prípadne použite preddefinované úseky ciest so značením. Upravte výšku chodníkov na prechodoch čím je križovatka v tvare T kompletná. V prípade že miesto samostatných ciest a jarkov do oblúka použijete preddefinovanú cestu s jarkom iba na jednej strane, vám tento úkon odpadá a máte priamo oblúk aj s jarkom.