Stavebnica ciest
Stavba kruhového objazdu


Je jedno ktoré krajnice si zvolíte postup je rovnaký. Tak isto je ľubovolný počet prípojok k objazdu.


1. Najskôr si rozmiestnime cesty s krajnicami do kruhového objazdu tak že vytvoríme kruh a prípojky, ktoré zatiaľ nepripojíme. Rovnako rozmiestnime krivkové body ako na obrázku to značí že v mieste pripoja bude jeden a z každej strany ďalší. Ostatné už podľa jemnosti do akej chcete kruh vytvoriť. Na menší kruh použijete kratšie cesty na väčší bežne cesty.
2.  Teraz si vyberieme prípojky (1m) s jednostrannou krajnicou podľa vodorovného značenia a krajnice základnej cesty a vytvoríme prípoje tak ako sú na obrázku teda vždy najmenej s jedným bodom medzi krajnými bodmi. Aj tu je dôležite odkiaľ kam pripájame pre budúce smerovanie aut..
3. Vyberieme z ponuky vodorovné značenie, alebo priamo preddefinovanú cestu a vymeníme prvý úsek hlavnej prípojky tak ako na obrázku. To samé aj u ostatných prípojiek.
4. Potom vložíme ak treba ešte do kruhu ďalšie body a doladíme oblúk
5. Ak chceme zvýšime stred kruhového objazdu a v editori povrchov kruhom o zhodnej veľkosti pri jemnom zvýšení, alebo menším pri výraznejšom zvýšení. 6. Nakoniec rozmiestnime vodorovné značenie zo stavebnice ciest a dotvoríme krajinu. Tým je kruhový objazd hotový a ak ste správne viedli aj popripájanie ciest plne funkčný.