Stavebnica ciest
Stavba jednoduchej cesty


Cestu môžete postaviť skladaním jednotlivých častí, alebo z preddefinovaných časti, či vzájomnou kombináciou.  V prípade použitia jarkov (ciest s jarkami) treba podotknúť, že sú dve rôzne hĺbky jarkov. Jedny majú hĺbku 0.5 m a druhé hĺbku iba 0.2 m. Pri použití plytkých jarkov nieje potrebná žiadna úprava. Pri použití hlbších a teda aj výraznejších jarkov ktoré sú naviac súčasťou všetkých preddefinovaných častí je nutné zachovať určitý postup - úpravu povrchu - pre správne zobrazovanie.


1. Natiahnite cestu tam kde ju chcete mať.
Iste si všimnete, že textúra v jarkoch preblikáva. Je to spôsobené hĺbkou jarku čo ma dno pod úrovňou povrchu. Preto treba terén upraviť tak aby sa to stratilo. Nastavte teda výšku krivkových bodov na 0.0 (alebo výšku čo chcete mať).
2.  Znížte úroveň  povrchu pod stredom cesty najmenším priemerom kruhu v editore podľa potreby o –0.1 - 0.2. Okraj cesty je pod  úrovňou terénu a tedanebude po tejto úprave vo vzduchu. Je možné použiť aj plytké járky ktoré majú dno nad povrchom a teda nepreblikávajú. Pri použiťí srázov, obrubnékov, múrov a chodnikov tento krok odpadá.

Dôležité nielen pre túto sadu:
Cesta sa vždy stavia na rovnom povrchu a až po dokonalom zarovnaní sa nastavi výška a upravuje tereén. Pri tejto stavebnici je dopručené pri skladaní zo samostatných  prvkov sa najskôr položí cesta a jej body sa nastavia na 0.0 a
ako ďalšie sa prirovnajú samostatné jarky, pričom krivkové body musia byť na rovnakom mieste a v rovnakej výške ako krivkové body samostatnej cesty.Pri skladaní samostatných ciest a samostatných jarkov je nutné, aby výška krivkových bodov u ciest a jarkov bola v rovnakom mieste totožná. Jarky, krajnice a všetky komponenty sú nastavené tak aby boli vzájomne kompatibilné, boli zarovnané a zhodovali sa svojou vzájomnou výškou.Teda napríklad samostatná cesta ma výšku v reze zľava doprava 0.2 - 0.4 - 0.2. Priložený jarok a každá zložka ktorá sa dá priložiť k ceste ma na strane smerom k ceste výšku 0.2. Pokiaľ sú krivkové body na rovnakom mieste a majú rovnakú výšku su spojovacie okraje totožné a vzájomne zarovnané.Tým, že základ tvoria splyne a skladačka, je možné na rozdiel od fixných scenery križovatiek iných sád ciest z tejto sady stavať križovatky aj na šikmom svahu tak ako v reále.

Poznánka
Všeobecne sa cesty jarkom umiestňujú na výšku 0 a pod cestou sa vyhlbý preliačina o hĺbke -0.1 m, prípadne sa krivkové body umiestňujú na výšku +0.1 svoje štandartnej výšky. Keďže okraj járkov je pod úrovnňou a zarovno s hlbkou járku  pri správnom postupe nieje cesta vo vzduchu.
Cesty so srázom (pokial sa nejedná o hlboký sráz) sa umiestnúju na výšku -0.2 svojej štandartnej výšky  a rovnako aj cesty s chodníkom. Tak je zabezpečená vzájomné prepojenie a to, že ich krajnice nebudú vo vzduchu.
V prípade nejasností pri stavbe ma jednoducho kontaktujte emailom.