Sada koľají - výhybky
Stavba výhybiek - vloženie do trate
1. Najskôr si postavte priamu koľaj a vystrihnite z nej miesto pre výhybku. 2.  Spojte oba konce neviditeľnou koľajou zo sady výhybiek.

3. Vložte tesne za bod kde bude nábeh do výhybky jeden bod pre budúcu páku. Ak treba použite tlačítko na vyrovnanie koľají tak aby boli rovno vo všetkých úsekoch.
4. Od tohoto bodu teraz ťahajte odbočku výhybky neviditeľnou koľajou a spojte ju na konci s normálnou koľajou. Modré pruhy neviditeľnej koľaje sa musia napájať presne na koľajnice normálnej koľaje.
5. Vymeňte štandartnú páku za príslušnú páku k výhybke tak aby jazyky boli súbežne s odbočkou. K L výhybke páku L ľavá, alebo L pravá. A naopak podľa toho na ktorej strane výhybky má páka byť..
6.  Položte scenery blok výhybky a dolícujte ho ku koľajniciam na začiatku výhybky. Os páky pri tom musí ležať na širokom pražci a v obruči mechaniky. Zároveň sa jazyky musia presne napájať na koľajnice odbočky.

7.  Upravte nepresnosti pomocou krivkových bodov. Hlavne pripojenie koľají na koncovej strane a odbočke. Tým je vloženie výhybky dokončené.  Ak chcete vymeniť textúru pražcov a koľajníc, je možné pôvodnú  nahradiť a to tak, že v adresáre subor mstand_text.bmp sa nahradí príslušným chunky súborom z príslušnej koľajnice. Pokiaľ sedí šírka a počet pražcov v textúre nemal by to byť problém.

Výhybky sú profilom a výškou kompatibilné so sadou koľají a tiež s väčšinou českých a MSTS koľají. Nedajú sa použiť s pôvodnými koľajnicami z TRS pre ich iný profil a výšku.


Jedna výhybka keďže má veľa detailov ma aj relatívne veľa polygónov  - 582 polygónov má telo a 188 polygónov páka s jazykmi. Táto verzia s jednoduchým riešením bez scriptovania však funguje spoľahlivo a rovnako v TRS2004 a aj v TRS2006.