Ako na vlastnú 3d textúru.

Často sa dostanete do situácie keď chcete postaviť objekt s mnoho členitou stenou, alebo čo by vôbec pre svoju členitosť mal veľa polygónov. Prípadne kreslíte textúru a chcete ju mať čo najrealistickejšiu. Pritom to vôbec nieje nič zložité vlastne ako čokoľvek v 3D grafike, keďže máte k dispozícii možnosť vytvoriť si vlastnú textúru presne podľa vašich predstáv, ktorá sa bude javiť ako priestorová napriek tomu, že bude na jednoduchej rovnej stene vášho objektu. Tých možností a vôbec možností ako vylepšiť váš objekt je veľmi veľa a ak používate 3DMax miesto Gmaxu máte k dispozícii dosť silný nástroj.
Ja sa vám tu teraz pokúsim popísať jeden celkom jednoduchý a školácky postup, ktorý je založený na maximálne detailnom vymodelovaní niektorej časti výsledného objektu z ktorého sa vygeneruje textúra, pôsobiaca priestorovo a čo sa neskôr použije na plochú rovnú jednoduchú stenu. Je to síce zdanlivo práca naviac, keďže  objekt vlastne musíte vymodelovať dva krát. Raz do maximálnych detailov bez ohľadu na počet polygónov a druhý krát jednoducho s málo polygónmi. Ale výsledný efekt je viac ako dobrý  a keď sa hráte s možnosťami materiál editora, s leskom či svetlom dokážete vytvoriť veľmi pekné a vierohodné textúry a počas vášho experimentovania sami zistíte, že máte k dispozícii v podstate veľa možností ako vaše objekty a textúry vylepšiť.

Cieľom bude vytvoriť si textúru na členitú stenu pričom sa použije plochá jednoduchá stena a textúra s 3D efektom asi ako na nasledujúcom obrázku..
Dôležité je pracovať s čo najmenšími textúrami a s čo najväčším rozlíšením. Vytvorme si teda v tomto duchu dve textúry 64x64 pixelov, prípadne aj menšiu ale s 200 DPI.

V gmaxe si teda vytvorme jednoduchý box o rozmeroch x, y, z 0.3, 0.3 a 0.05m..a po prevode do mesh z neho vymodelujeme jednu z tehličiek vysunutím spodných vertexov šikmo do strán.
Pridelíme a namaľujeme mu svetlejšiu textúru a postupným naklonovaním vytvorených boxov si vytvoríme potrebnú časť rohu steny. Potom vytvoríme jednoduché plane, ktoré bude tvoriť podkladovú časť steny a pridelíme mu druhú textúru.  Takto dostaneme vysoko detailný rohový úsek steny stavby ktorú chceme postaviť.V podstate to je jadro budúcej textúry. Základ textúry pred exportom do bitmapy môžeme samozrejme ešte mnohopočetne upravovať,  hlavne nasvecovať,  či sa hrať s leskom a mnoho ďalšími možnosťami čím 3D efekt ešte viac znásobíme a celú kreslenú textúru aj zreálnime. Skúšajte a experimentujte a sami budete prekvapený čo všetko sa dá vylepšiť.  Nezabúdajte ale že v jednoduchosti je krása a občas toho môže byť už veľa.

Nakoniec si v kolmom pohľade preneste scénu do bitmapy z ktorej sa stane finálna textúra skutočného objektu. Postavte si teraz už skutočný objekt čo najjednoduchšieho tvaru a čo najmenšieho počtu polygónov a takto vytvorenú textúru mu prideľte na príslušné miesto. V našom prípade v podstate kvádru ako napríklad vežičky rozvádzača vysokého napätia.
Je pravda, že žiadna kreslená textúra nenahradí fototextúru, ale dá sa dosiahnuť mnohé a často šikovne oklamať naše oči až banálnou vecou. A samozrejme tento postup sa dá použiť v podstate na čokoľvek. Od budov, cez mnoho scenery objektov až po časti lokomotív. Proste všade tam  kde chcete dosiahnúť vizuálny 3D efekt a pri tom ušetriť polygóny.