Nefunkčný dekoračný scenery vagón na stanicu.

V rámci šetrenia polygónov a odľahčenia hry je občas dobré, miesto skutočných vagónov a lokomotív použiť dekoratívne nefunkčné statické scenery objekty. Nielenže sa šetrí dosť značný počet polygónov, ale celkovo je hra dosť výrazne odľahčená oproti rovnakému počtu skutočných vagónov či lokomotív ktoré doplnia vašu rozsiahlu stanicu.
Samotné modelovanie nieje zložité keďže vo svojej podstate sa jedná o obyčajný hranol a dva alfa kanálové plane. Vychádzať pri tom môžete buď z vlastného modelu, z reálneho modelu, alebo aj už s existujúceho modelu v TRS pričom najlepšie je samozrejme vytvoriť si celkom vlastný nový model. Ja vám popíšem spôsob keď predlohou bude už existujúci funkčný model v TRS.
Začneme teda prípravou textúry a výberom vagónu, z ktorého chceme spraviť scenery objekt.
V kolmom pohľade z neho musíme spraviť niekoľko screenshotov rovnako ako keby sme fotili reálny vozeň. Iste si poviete prečo jednoducho nepoužiť pôvodnú textúru. Dôvodov je viac. Jeden je že textúra je často prispôsobená modelu a poskladaná z častí, ktoré bez vedomostí o tom ako je model vymodelovaný často nemáte šancu poskladať. Druhý dôvod je že u implementovaných modelov sa k pôvodnej textúre ani nedostanete. Tretí dôvod je,  že náš model bude značne zjednodušený a nakoniec štvrtý je ten hlavný. Porušili by ste tak autorské práva autora skutočného modelu. Pokiaľ vymodelujete aj podľa skutočného modelu vlastný naviac zjednodušený a statický nefunkčný model a nepoužijete pôvodné textúry, ale vytvoríte si vlastné, naviac opäť zjednodušené, neporušujete žiadne autorské práva pokiaľ autor v licencii takúto činnosť napodobňovania priamo nezakazuje a hlavne pokiaľ váš objekt neopustí váš počítač.  Je však aj tak isté gesto ak autorovi oznámite čo mienite vymodelovať hlavne ak takýto statický model chcete ponúknuť aj ďalším užívateľom. V prípade že ale objekt, hlavne jeho určité grafické prvky sú autorský chránené (logá, vlastný dizajn a podobne) musíte v takom prípade skutočného autora požiadať o súhlas. Inak by sa to dalo považovať za porušenie autorského práva a mohlo by to skončiť až súdnym sporom. Je to niečo podobné ako keby ste pre svoje účely použili cudzie logá firiem. Preto svojim spôsobom je modelovanie aj budov ako sú obchodné centrá, isté architektonicky jedinečné budovy či objekty podľa existujúcich predlôh a s použitím skutočných fototextúr balansovanie na hrane zákona. Preto si vždy pozorne preštudujte nielen autorské zákony, ale aj licenciu príslušného modelu. Preto aj tento návod je výlučne pre stavbu vlastných objektov, ktoré použijete vo svojej mape, ale ktoré neopustia váš počítač.
Ak teda máme vybraný model vytvoríme si textúru pre bočný pohľad, pre čelný pohľad, pre horný pohľad a niektoré detaily ako nárazník či náprava.

Naviac si ešte musíme pripraviť alfa kanál podvozku a ostatných častí ktoré budeme mapovať s pomocou alfa kanálu.


Teraz si v gmaxe vymodelujeme telo nášho scenery vozňa. Najskôr z kvádra, alebo kriviek hlavné telo v tomto konkrétnom prípade s dĺžkou 16m, šírkou 3.4m a výškou 3m pričom bude vo výške 1.25m nad povrchom.Z ďalších dvoch kvádrov si vymodelujeme nápravy a z ďalších prípadne ďalšie detaily vrátane nárazníkov, ktoré by sme chceli zachovať. Nesmieme však zabudnúť, že účel tohoto objektu je čisto doplňujúci a teda by mal byť čo najjednoduchší.Teraz odstránime všetky nepotrebné polygóny a môžeme pristúpiť k textúrovaniu. Najskôr namapujeme hlavné telo vagóna a nárazníky. Potom všetky ostatné častí kde je použitý alfa kanál.Ostáva nám objekt exportovať ako scenery objekt kde config.txt bude obsahovať nasledovné tagy.

kuid                            <kuid:XXXXXX:XXXXXX>
region                            "SK FIXVAGONY"
type                            "Nakladne"
kind                            "scenery"
light                            1
trackside                    0
mesh-table {
    default {
        mesh                    "objekt.im"
        auto-create                1
    }
}
category-class                        "WX"
asset-filename                        "objekt"

Na mape treba iba zabezpečiť koľaj na ktorej  je umiestnený tento dekoračný vozeň proti prechádzaniu vlaku. To sa dá hravo zabezpečiť buď prerušením koľaje pod niektorým z vozňov, alebo umiestnením smerových šipiek na oboch koncoch koľajnice a smerujúcich smerom von. Takto vymodelovaný dekoračný vozeň má iba 180 polygónov oproti viac ako 2500 polygónov funkčnej predlohy, ale čo je hlavné je fixnou časťou ktorá hru zaťaží rovnako málo ako ktorákoľvek iná bežná stavba vo vašej mape. Množstvo detailov a vernosť oproti predlohe je už čisto na vás.Ak máte nejaké otázky kontaktujte ma emailom.