Jednoduché koľajové vozidlo - iný pohľad von, alebo cab pre vagón.

Byť súčasťou natrieskanej električky, alebo si relaxovať s nohami vyloženými na protiľahlom sedadle v kupé a sledovať cez okno krajinu je často zaujímavejšie ako tu električku či vlak riadiť. A nieje to žiaden problém. Cab je totiž možné prideliť nielen lokomotíve, ale aj vagónu. A tak je možne sa viesť aj v búdke brzdára na nejakom nákladnom vagóne ako čierny pasažier.
Podobne ako je popísane v tutoriále  o cab popísané si vytvorte aj cab pre vaše vozidlo. Či už to bude spomenutá budka brzdára, plošina, chodbička, alebo  celý interier vozňa je už na vás. Musí mať akurát jeden definovaný helper point pre default pohľad a.cabfront

 

 

Pri jeho umiestňovaní dbajte na správnu orientáciu, aby sa vám nestalo, že sa budete pozerať niekde do steny miesto z okna, alebo do vozidla.
Cab normálne exportujete do samostatného adresaru ako samostatný atach objekt k vagónu s vlastným kuid číslom a config.txt súborom.
Do configu samotného vagóna potom musíte pridať samozrejme definíciu cab rovnako ako pri lokomotíve.


interior                            <kuid:XXXXXX:XXXXXX>

Ak použijete iba tento bod a cab ako pohľad z vagóna nebudete tu mať pasažierov, pretože toto je iba základný pohľad do samostatného objektu cab do ktorého nenastupujú pasažiery. Tý nastupujú do samotného vagónu kde majú definované helper pointy pre ich pozíciu v ňom.

 


Ak chcete mať aj pasažierov v pohľade z interiéru ako v skutočnosti, musíte použiť definovanie ďalších vonkajších pohľadov pridaním helper pointov do samotného modelu (nie cabu) napr a.outsideview0, a.outsideview1, a.outsideview2, a pod.

 

Prepínaniím v hre s klávesou "{" a "}" sa potom menia aj pohľady.