Jednoduché koľajové vozidlo - svietiaci interiér


Postaviť vozidlo, ktorého interiér v noci svieti nieje nič zložité a nieje nutné k tomu písať hromadu scriptov. Túto funkciu totiž TRS priamo podporuje. Potrebujeme k tomu akurát interiér. Ten si vyrobíme z existujúceho vozidla s interiérom.Najskôr odstránime všetky helper pointy a následne všetky exteriérové objekty ako nárazníky, strechu, vonkajšie steny, okná, sklo a pod. Vnútorné steny v oknách zachovávame, lebo aj v skutočnosti sú osvetlené z interiéru.Tak isto zachovávame v tomto konkrétnom prípade aj stupačky pri dverách, ktoré sú tiež osvetľované zo stále otvorených dverí. Tak ako u vnútornej strane okien, tak aj u stúpačiek bude vhodné ak pre ne vytvoríme novú textúru ktorá bude o niečo tmavšia ako pôvodná. Bude to tak pôsobiť vierohodnejšie, lebo aj v skutočnosti sú tieto časti nie až tak jasné ako priamo osvetľované časti interiéru.  Pozor. Nezabudnite zachovať aj vnutro strechy.
Po odstránení všetkých častí ktoré nie sú súčasťou interiéru a nie sú osvetlené svetlom z interiéru nám ostane čistý interiér.V podstate nieje nutné ho ďalej upravovať. Bude sa v zásade zobrazovať korektne. Pre lepšie zobrazenie však podobne ako u nočného módu budov je vhodné všetky plochy trocha posunúť dnu nad pôvodné plochy. Spraviť to môžeme viacej spôsobmi ako napríklad aj pomocou funkcie SELECT AND SCALEOstáva nám už iba objekt exportovať. Exportuje sa do rovnakého adresáru ako je samotné vozidlo mojevozidlo_body.im teda \mojevozidlo\mojevozidlo_body\ a s nazvom mojevozidlo_body_night.im  Do config.txt sa pridá tag nightmode a do mesh-table tag default-night ohraničený zátvorkami.


asset-filename                        "mojevozidlo"
nightmode                              "lamp"
mesh-table {
    default {
        mesh                          "mojevozidlo_body.im"
        auto-create                1
              }
    default-night {
        mesh                                 "mojevozidlo_body/mojevozidlo_body_night.im"
        night-mesh-base                "default"
                       }
}


Teraz spolu s rozsvietením svetiel sa nám rozsvieti aj interiér nášho vozidla.