Ako na reálnu mapu.

Videl som už mnoho máp, ktoré mali označenie "reálna", ale v skutočností sa realite večšinou iba lepšie či horšie približovali. Problém je hlavne v náročnosti postaviť reálnu trať a tiež v nedostatku dobrých podkladov a nástrojov pre takúto stavbu a tak rast chyb a nepresností.
Reálna mapa je v podstate mapa ktorá sa v maximálnej miere podobá svojej predlohe a je jej zmenšeninou v presnej mierke. Musí mať  zachované vzdialenosti, polomery oblúkov, stúpania a klesania, rozmiestnenie a typ signalizácie a hlavne charakter krajiny, okolie a zástavbu spolu s vegetáciou čo osobne považujem za možno aj najpodstatnejšie čo do reálnosti, pretože je asi jedno či sú zachované oblúky, stúpania a klesania ked tvorim napríklad mapu tatranskej električky a miesto smrekov tam dám do okolia dunajskú vŕbu a miesto typickej tatranskej karpatsko-nemeckej architektúry pre stanice použijem stanicu kdesi z Austrálie. Reálna mapa musi byť nielen v mierke, ale hlavne vďaka svojej atmosféry a okoliu trate musí pozorovateľ okamžite vedieť kde na trati je pokial ju aspoň zbežne pozná. Stačí sa pozrieť na trenažéry, kde sa mimoriadne dbá aj na vierohodnosť krajiny a lokalít ktoré sa používajú. Ak okolie nieje zachované je reálna mapa napriek označovaniu stále iba "čiastočne" - viac či menej reálna - či skôr mapou podľa predlohy so zachovaním niektorých prvkov z reality pretože trať a okolie sú dve neoddelitelné súčasti. A podla mna je preto ťažké vravieť o sto percent reálnej mape. V podstate to aj tak je ale iba hra slovíčok, lebo reálnu mapu - teda so zachovaním všetkého a hlavne aj s realnou fyzikou v TRS a aj MSTS pre špecifiká a možnosti stolového domáceho bežného PC  vlastne nieje možné postaviť. Či už preto že narazíte na neúmerný rast polygónov a zaťaženie procesoru ktoré váš počítať proste prestane zvládať, alebo takou malichernosťou akou je možnosť jazdiť s el. lokomotívou aj keď trať nemá elektrifikáciu, či trakčným vedením kopírujúcim presne oblúk koľajníc..
Ale dá sa spraviť mnohé a hlavne vám chcem ukázať jednu cestu pri ktorej paradoxne nieje nutné nič merať a vaša mapa bude dokonale presná. Podmienkou je mať k dispozícii kvalitnu satelitnú, alebo leteckú foto mapu lokality ktorú chcete postaviť a aspoň zbežne ovládať 3Dmax a niektorý grafický program ako napr. fotošop. Ak  si budete vedieť postaviť aj objekty ktoré lemujú okolie vašej trate, bude reálnosť už skoro dokonalá.
Postupoval som tak aj pri stavbe petržalskej trate a dodatočné prepočty a premeriavania mi ukázali 100% presnosť pri minimálnej náročnosti na prácu. Pri tom som pôvodne použil z internetu stiahnutú leteckú mapu s veľkým rozlišením a možnostou nielen presného  merania, ale aj exportu pomocou plugginu pre default prehliadač.


Detail stanice Petržalka vo foto-mape. Červená čiara znázorňuje mierku 61.149m popísanu vľavo hore.


A teraz už k postupu.
1. Ako základ a prvý krok na vytvorenie mapy je nastaviť si prehliadač a rozlýšenie na foto-mape tak aby ste v okne mali plochu napríklad 1 x 1 km.
Samozrejme možete pracovať aj s menšou plochou a večším rozlíšením kde budete mať samozrejme viac detailov. Hlavne ak tvoríte mestskú či vobec zastavanú a zložitejšiu časť mapy,
Takto nastavenú oblasť exportujete do plnofarebnej bitmapy,  ktorú v editore nastavíte na najmenej 512 x 512 pixelov pre maximálnu ostrost a rozlyšitelnosť detailov ako textúru pre budúci  gmax súbor.
2. Otvoríte si 3Dmax (gmax) a vytvoríte si jednoduché plane o velkosti 1 x 1 km presne ako mate nastavenú vašu leteckú mapu.
3. Pridelte vytvorenému plane ako textúru vyexportovaný obrázok z mapy a exportujte objekt do TRS ako  bežny scenery objekt .


Vytvorené plane s namapovaným oblukom trate oproti Auparku

Takto si postupne neskôr vytvoríte celú plochu z viacej plane v ktorých sú namapované  jednotlivé časti oblasti ktorú modelujete. Nedoporučujem mapovať však veščie plochy ako 5 x 5 km do jedného plane. Každopádne nezabudnite do prvého obrázku zaniesť aj presné pravítko s mierkou pre kontrolu.
4. Keď máte všetko pripravené tak si v TRS vytvorte jednoduchú prázdnu mapu, pridajte príslušný počet štvorcov a umiestnite v smere sever-juh vytvorené plane. Ak sedí vaša mierka vložená do  niektorej bitmapi v niektorom plane s mierkou v TRS môžete pokračovať a vytvoriť v nastavenom rozlýšení všetky ostatné plane ktoré postupne poskladajú celú modelovanú oblasť.
5. Ak máte všetky plochy v mape môžete začať presne naťahovať koľaje, cesty a vôbec umiestňovať všetky objekty keďže ich orginálnu predlohu máte presne tam kde naozaj je s maximalnou presnosťou a hlavne v kontexte s okolím a odpadá tak nielen ťažkopádne vysomárenie sa z čiar generovaných hogom, nekonečné prepínanie medzi nejakou mapou a TRS spojené s naťahovaním pravítok v ktorých sa tiež môžete časom prestať vyznať a hlavne klesá možnosť omylov a nepresností pokial je fotomapa a prenos presný v mierke.


Petržalsá stanica už v TRS s koľajnicami a časťou už rozmiestnených objektov

Aj keď je možné pre hornatejší terén použiť miesto scenery objektu splyne, doporučujem pracovať s presnejším plane na rovine a tak ako pri bežnom modelovaní aj tu najskôr všetko umiestňovať na rovine s udaním príslušnej výšky a nakoniec domodelovať terén. Plane umiestnite nie na povrch, ale cca -0.2 až -1m pod povrch. Má to výhodu v tom, že predlohu vidíte vlastne iba ak v editore vypnete povrch a môžete tak prepínaním zároveň porovnávať a doľaďovať povrch správnou textúrou.Po dokončení jednoducho odstránite plane a vaša mapa je hotová. Treba ju už iba dotvoriť do detailov.


Tá istá petržalsá stanica v TRS po odstránení plane a doplnení ďalších objektov