Posledná zmena 15.06.2009JB Software Team je skupina ľudí zaoberajúca sa hlavne tvorbou databázového software,
ale aj www stránok a grafiky rôzneho druhu vrátane 3D scén, prezentácii, vizualizácii a štúdií.Táto stránka je venovaná 3D objektom a reálnym mapám k vlakovému simulátoru


Nájdete tu okrem volného downloadu viac ako 70 objektov rôzneho charakteru 5 rozsiahlych máp aj:

- možnosť objednať si množstvo objektov na dobierkovom CD
- množstvo rád v tutorialoch na tému ako stavať a používať objekty
- niečo o projektoch v oblasti 3D objektov pre TRS
- linky na iné zaujímavé stránky venované tomuto vlakovému simulátoru a modelovaniu 3DVšetky objekty sú testované v WIN TRS2004 SP4 CZ a TRS2006 EN bez SPV prípade otázok alebo problému nám napíšte na našu emailovú adresu.Podporte našu stránku tak, že jej dáte svôj hlas na AURAN - FAN SITES
(3D OBJEKTY PRE TRAINZ 2004)
Podporte našu stránku umiestnením niektorého z našich bannerov

Dôležité.

Všetky dokumenty, objekty a pôvodna grafika nachádzajúca sa na tejto stránke podlieha autorskému zákonu.
618/2003 Z.z. ZÁKON zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom
Prenášanie objektov, dokumentov, textov a grafiky na iné internetové stránky, a prípadné vystavenie (aj nekomerčné)  bez písomného súhlasu autora bude považované za porušenie autorského zákona.  Download objektov, obrázkov a textov je možný jedine z tejto stránky a tieto môžu byť umiestnené jedine na tejto stránke.  Trvalý download z inej stránky aj iba odkazom - linkom - na priamy trvalý download (napríklad v tamojšej sekcii download) je bez písomného súhlasu autora neprípustný.  Nieje však problém ho získať.  Prípustný je iba jednorázový odkaz na objekt v nejakom fôre,  texte, alebo chate.
Pred downloadom textov, alebo objektov  vezmite na vedomie, že všetky tu vystavené objekty k volnému stiahnutiu ako aj vystavené texty tútorialov vrátane obrázkov, sú jedine pre osobné a nekomerčné použitie. Nieje prípustné ich akékoľvek aj nepriame komerčné použitie ako celku, tak aj ich častí. Tak isto nieje prípustné ich ďalšie kopírovanie,  rozmnožovanie, rozširovanie, či akákoľvek verejná  prezentácia aj v screenshotoch z máp, či na iných www stránkach  bez písomného súhlasu autora.  Taktiež  nieje dovolené aj napodobovanie objektov ako celku a nieje prípustná ich úprava ako celku ( reskin),  alebo úprava ich častí napr. textúr,  zmena kuid čísla a pod.  Za porušenie autorského práva sa považuje aj  použitie zložiek objetktov ako sú napr. textúry,   časti tútorialov,  obrázky a pod. v iných objektoch (aj po úprave), iných textoch a už vôbec na iných stránkach či verejných prezentáciach. Rovnako je neprípustná dekompilácia objektov.  Pri porušeni týchto pravidiel sa bude postupovať v zmysle platných predpisov, zákonov a dohôd.
Všetky objekty a aj exportované objekty sú iba pre Windows. Iné operačné systémi nie su testované a teda bez záruk a podpory.